Kde to jde, zavádíme automatizaci

Kde to jde, zavádíme automatizaci
Rozhovor
01.01.2020

O úrovni českého strakatého skotu, o školení a odměňování pracovníků na mléčných farmách, ale také o soutěži Mléčná farma roku hovoříme s Ing. Josefem Mrtkou, členem rady Svazu chovatelů českého strakatého skotu a ředitelem Zemědělské a. s. Horní Bradlo.

Jak jako funkcionář Svazu chovatelů českého strakatého skotu vnímáte současný stav v sektoru v ČR?
Situace v sektoru chovu českého strakatého skotu z evropského hlediska je na velmi vysoké úrovni. Mléčná užitkovost u tohoto plemene neustále stoupá při za-chování obsahu mléčných složek a řadí se na přední místa v EU. Reprodukční ukazatelé jsou také na velmi dobré úrovni. V minulých letech také výrazně vzrostl zájem o vysokobřezí jalovice. V současné době však poptávka po jalovicích klesla a zároveň poklesla i výkupní cena zástavového a jatečného skotu. Toto je mimo jiné způsobeno politickými změnami (Turecko, jižní Amerika – Mercosur), ale i změnami klimatickými (sucho, nedostatek krmiva). Další problémy způsobují jedinci, kteří ve vidině okamžitého zisku vyváží zboží do zahraničí na zfalšovaných dokladech.

celý rozhovor ve formátu pdf naleznete zde