Mléčná farma roku 2023 startuje

Mléčná farma roku 2023 startuje
Novinka
06.12.2022

Vsaďte si na kvalitu svého chovu dojnic. Přihlaste se do soutěže Mléčná farma roku, tentokrát ve spojení s rokem 2023. Ceny od partnerů jsou opět připraveny a ti, co už soutěžili, si pravděpodobně účast v dalším ročníku nenechají ujít. Pojďme zhodnotit některé ukazatele soutěžících z posledních ročníků, je to docela zajímavé.

V posledním ročníku soutěže Mléčná farma roku se zvýšil počet přihláše­ných podniků v obou soutěžních ka­tegoriích. Ze srovnání v posledních čtyř ročníků, tj. v ročnících 2019 až 2022 (tabulky 1 a 2) vyplývá, že ze­jména v průměrné dojivosti došlo v posledních letech ke změně, resp. ke zvýšení. V souvislosti s růstem prů­měrného nádoje, se zvýšil mírně i ob­jem tuku a bílkovin v kg. V ostatních hodnocených ukazatelích průměrné hodnoty spíše kolísaly.

Celý článek ke stažení zde