Mléčná farma roku opět startuje

Mléčná farma roku opět startuje
Novinka
01.10.2019

V posledním ročníku Mléčné farmy roku se účastnilo 145 farem dvou hlavních plemen českých chovatelů dojnic. Je jasné, že každá farma má svůj podnikatelský cíl a záměr. Cílem této soutěže je podpořit všechny účastníky v jejich snaze o lepší chovatelské, a tedy i ekonomické výsledky.

Stejně jako v posledních ročnících i v připravované soutěži jsou zvolena kritéria z oblasti produkce, zdraví mléčné žlázy a reprodukce. A jak potvrzují výsledky, na prvních místech nejsou jen ti chovatelé, kteří dodávají do mlékárny nejvíce litrů. Hodnotí se tedy tradičně mezidobí a průměrný laktační den, tuk a bílkovina, nádoj na dojenou krávu, počet somatických buněk a lineární skóre. Hodnoty a zpracování výsledků pochází z nezávislého zdroje – z kontroly užitkovosti a výsledky vyhodnocuje software vyvinutý u Českomoravské společnosti chovatelů. Přihlášení do soutěže bude tedy možné pomocí tištěné přihlášky i na webových stránkách www.mlecnafarmaroku.cz, a to od 1. listopadu 2019 do konce ledna 2020. Na tomto webu pak najdete všechny důležité informace.

Celý článek zde