Mléčná farma roku z mnoha pohledů

Mléčná farma roku z mnoha pohledů
Rozhovor
27.02.2023

Ing. Jiří Burdych, MBA, který zastupuje společnost VVS Verměřovice jako jednoho z partnerů soutěže Mléčná farma roku (MFR), odpovídá na otázky týkající se ekonomiky výroby mléka. Patnáctý ročník soutěže je právě v plném proudu, slavnostní vyhlášení bude 23. března v hotelu Tři Věžičky ve Stříteži u Jihlavy.

Jak si myslíte, že si stoji chovate­lé dojnic u nás a v meziná rodním srovnáni?
Stojí si velice dobře, o tom svědčí řada publikací. Především ohledně nádojů se v posledních letech do­zvídáme, jak jsou čeští chovatelé holštýnského a českého strakatého skotu na špici nejen v Evropě, ale i ve světě. Ale i v dalších ukazate­lích, jako je například reprodukce. V Pregnancy Rate byla dříve špička, když chov dosahoval 20 %, dnes se nejlepší chovy pohybují přes 30 %. Další je zdraví mléčné žlázy, což je další oblast, kterou v rámci soutěže Mléčná farma roku hodnotíme.

Jak naše firma VVS Verměřovice, tak i ostatní partneři soutěže se snažíme na trhu působit tak, aby se o dob­rých, možná i těch nejlepších chova­telích vědělo. Ti jsou pak oceňováni v rámci soutěže Mléčná farma roku. Aby se vědělo, jakých ukazatelů do­sahují. Nejen v rámci soutěže, ale například i v nákladovosti. Ve firmě se zabýváme podrobně náklady na krmiva, ty tvoří více než polovinu nákladů - to je při rostoucích ce­nách vstupů dnes velice významná položka. To znamená, snažíme se působit tak, aby ty nejúspěšnější far­my mohly prezentovat své výsledky. Aby mohli jejich zástupci hovořit o tom, jak pracují, jak jejich společ­nosti fungují. A tím pádem průměr populace dojených krav zlepšovat jako celek. Myslím, že se chovatelé v ČR stále posouvají v mezinárodním srovnání.

Celý článek ke stažení zde