Přijede i Jan Hulsen

Přijede i Jan Hulsen
Novinka
05.03.2020

Nenechte si ujít slavnostní vyhlášení soutěže Mléčná farmu roku 2020, které se koná již zanedlouho –konkrétně 19. března v hotelu Skalský dvůr. Vyhlašovatelé soutěže budou mít tu čest v České republicepodruhé přivítat známého autora publikace Cow Signals dr. Jana Hulsena. Ale to zdaleka nebude všechnoz programu – s Hulsenovými myšlenkami a také mezi sebou se budou konfrontovat české chovatelské elity.

Loni měla při vyhodnocení soutěže velkou premiéru panelová diskuse českých chovatelů skotu. Setkala se s mimořádným úspěchem. Organizátoři proto opět oslovili významné chovatelské tváře. Již osvědčený moderátor profesor Leoš Pavlata z Mendelovy univerzity v Brně se bude dotazovat zástupců holštýnského a českého strakatého skotu, jak to oni dělají v otázkách hygieny dojení, kvality mléka a zdraví mléčné žlázy. 

Letos pozvání přijali Ing. Jaroslav Dvořák, zástupce akciové společnosti ZERAS Radostín nad Oslavou, dále pak Ing. Jiří Zelenka ze ZD Krásná Hora nad Vltavou, Ing. Karel Bednář ze ZD Pluhův Žďár, a v neposlední řadě Ing. Jan Jadrníček reprezentující chov Valašského ZOD, družstva Zašová. Řídí se i oni signály svých krav? Z minulé debaty protkané zdravou rivalitou mezi chovateli příslušného plemene a poukazováním na rozdíly plemen vyplynulo, že ke stejnému výsledku může vést více cest. Přednášku o kvalitách mléka z hlediska výživy člověka, o mýtech a faktech o mléku bude mít prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc., z Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové, přednosta Ústavu klinické imunologie a alergologie.

Celý článek ve formátu pdf naleznete zde