Taková každodenní normální práce...

Taková každodenní normální práce...
Reportáž
03.06.2024

Recept na to, jak se stát vítězem soutěže Mléčná farma roku? Ptali jsme se v ZOD Mrákov, konkrétně ve stáji v Tlumačově, která v posledním ročníku obsadila zlatou příčku. Podle předsedy a zootechniků se nelze spoléhat na zázračnou technologii nebo něco dělat úplně odlišně. Klíč je v každodenní práci a rutině. Ale přece jen by se něco zajímavého a odlišného našlo, posuďte sami.

Zemědělské obchodní družstvo (ZOD) Mrákov hospodaří zhruba na 2400 hek­tarech zemědělské půdy v okolí Do­mažlic. Jde o klasický zemědělský pod­nik zabývající se rostlinnou i živočišnou výrobou. Hlavní činností je produkce mléka, pěstování polních plodin a pro­vozování bioplynové stanice. Pozemky družstva se nachází ve velmi členitém terénu od 430 do 600 m n. m. Z celkové výměry zau­jímá přibližně 1450 ha orná půda a 950 ha trvalé travní porosty. Pod­nik má také přidruženou výrobu, kde se zabývá autodopravou, pro­vozem čerpací stanice a prodejny hospodářských potřeb, závodní jí­delnou, a ubytovnou. Od roku 2012 v Mrákově provozují jatky a výrob­nu uzenin, kde zpracovávají vlastní produkci. V chovatelské branži je také dobře známá Mrákovská vý­stava holštýnského skotu, jejíž první ročník se uskutečni I již v roce 1996.

Celý článek ke stažení zde