Vyhodnocení soutěže a konference

čtvrtek 21. 3. 2019
Hotel Skalský dvůr

Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Program konference

12:00 – 13:00Registrace a oběd
13:00 – 13:15Zahájení
Ing. Martin Sedláček, Profi Press
13:15 – 13:30Úvod
Ing. Jiří Burdych, MBA, VVS Verměřovice
13:30 – 13:45Jak vidím české chovatele dojnic
Ing. Marian Jurečka, SHR a poslanec PSP ČR
13:45 – 15:15od hodnocení chování krav k větším nádojům
prof. Trevor DeVries, Ph.D., University of Guelph, Kanada
15:15 – 15:45přestávka
15:45 – 17:00panelová diskuse
Vladimír Kaplan, ZS Ostřetín, a.s.
Ing. Josef Diviš, Selekta Pacov, a.s.
Marian Bílý, MBA, VOD Kámen
Ing. Stanislav Studený, GenAgro Říčany, a.s.
moderátor : prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D, MZLU Brno
17:00 – 18:30Vyhlášení výsledků soutěže
doc. Dr. Ing. Josef Kučera, ČMSCH
19:00 a dálevečeře (raut) a neformální diskuse
20:30losování věcných cen (tombola)

Pozvánka ke stažení

Přihláška

  • Účast a pohoštění zdarma, nocleh a alkoholické nápoje si platí každý sám.

Děkujeme, přihláška byla v pořádku odeslána.
Bohužel, přihláška obsahuje chyby a nebylo možné ji odeslat.