Ještě je možné se přihlásit do soutěže Mléčná farma roku 2021

Ještě je možné se přihlásit do soutěže Mléčná farma roku 2021
Novinka
01.02.2021

V lednu 2021 byl vyhlášen nový v pořadí již 13. ročník soutěže Mléčná farma roku, v níž se zemědělské podniky produkující mléko mohou porovnat jak s ostatními, tak se svými výsledky v předcházejících letech. Účastníci nic neriskují a mohou ze soutěže pouze získat. Kromě cenného pohledu „do zrcadla“ je v případě vítězství láká odměna 50 tisíc Kč. O tuto a další ceny se soutěží jak v holštýnské, tak v české strakaté kategorii.

Soutěž je určena všem chovatelům dojeného skotu, kteří chovají na území ČR minimálně 60 zvířat plemen českého strakatého skotu (kategorie čestr) nebo holštýnského skotu (kategorie holštýn). Podmínkou je zapojení do kontroly užitkovosti, v rámci které se vyhodnocují soutěžní ukazatele. Soutěží se ve dvou kategoriích (podle plemen) a v současné době se hodnotí šest kritérií, která zahrnují oblast zdraví a reprodukce i produkční stránku.
V posledním ročníku 2020 Mléčné farmy roku se účastnilo 137 farem. 

První místo za plemeno holštýn získala farma Chrančovice, Úněšovský statek a. s., druhé místo obsadila Barbora Poláčová, farma Hole, třetí místo ZD Růžový Palouček, Morašice. Za české strakaté plemeno byly stupně vítězů následující. První místo Lukrena a. s., farma Řenče, druhé místo PROAGRO Radešínská Svratka a třetí AZOS, s. r. o., Zakřany. Všem výhercům již předali partneři soutěže ocenění a finanční odměny.

Co očekávat od ročníku 2021?

celý článek stahujte zde