Kdo může překonat favorita?

Kdo může překonat favorita?
Novinka
11.09.2023

,,Je to pro nás velké překvapení, je to taková komplexní soutěž a ne­očekávali jsme, že bychom mohli vystoupit na první stupínek. Žádná soutěž, ať je to MFR nebo vyhodno­cení krav na výstavách, pro nás ale není cílem. Pro nás je to výsledek práce a porovnání s jinými farmami je pouze vyjádření každodenní prá­ce. Výsledky se dostavily díky pocti­vosti, přístupu všech lidí na farmě, díky skvělém managementu zoo­techniků a vůbec celkovému přístu­pu k chovu krav.

Na co se má soustředit začínající sou­těžící? Nedá se říci, že by to měl být jeden ukazatel, soustředit se musí na chov krav jako takový. Musí prostě sladit všechny detaily, které k dobré­mu výsledku spějí," okomentoval po vyhlášení letošních výsledků vedoucí živočišné výroby Ing. Vladimír Musil.

Peněžitou výhru podnik využil jako odměnu pro zaměstnance, kteří se na tom skvělém výsledku podíleli. AGRAS Bohdalov a. s. hospodaří v nadmořské výšce 560 až 700 m na rozhraní okresů Žďár nad Sázavou a Jihlava. Rozloha zemědělské půdy činí 1300 ha. Specializací podniku je produkce tržního mléka, které tvoří hlavní zdroj příjmů. Plodiny se pěstují převážně pro zajištění krmiva pro po­třeby chovu dojnic - asi 400 ha obil­nin, 250 ha silážních kukuřic a 240 ha jetelotrav. Na mléčné farmě v Bohda­lově chovají 880 dojnic, jejich průměr­ná užitkovost dosahuje téměř 13 tisíc kg mléka.

Podnik dosáhl v hodnocení soutěže 103 bodů, s mezidobím 393 dní, prů­měrný počet somatických buněk (PSB) měl 161 tisíc, lineární skóre soma­tických buněk do 4 činilo 90, součet produkce tuku a bílkovin za rok byl 3, 17, průměrný laktační den ve stádě 160,95, a dosáhl nádoje na dojenou krávu 44,87 litru.

Kdo jej v roce 2024 překoná?