Leoš Říha: „Chov skotu je základní odvětví zemědělství“

Leoš Říha: „Chov skotu je základní odvětví zemědělství“
Rozhovor
31.01.2019

O důležitosti odvětví chovu skotu, o jeho citlivosti a podpoře, ale také o soutěži Mléčná farma roku jsme hovořili s Ing. Leošem Říhou, viceprezidentem Agrární komory ČR a zároveň ředitelem akciové společnosti KLAS Nekoř.

Jak jako viceprezident AK vidíte současný chov skotu v ČR?
ČR se v rámci Evropy, ale i světa, pohybuje v posledních letech na čelních místech z pohledu užitkovosti dojného skotu, ale i z hlediska kvality mléka. Jako nespornou výhodu je nutné vidět, z celosvětového pohledu, rozumnou míru koncentrace zvířat ve stájích našich chovatelů dojného skotu a také vysokou odbornost zootechniků a s tím související rychlejší zavádění nových poznatků do praxe. Problém vidím v tom, že máme sice informace o užitkovosti v okolních zemích, ale už nám chybí průběžně aktualizovaný přehled většiny podpor, které zemědělci, u citlivých komodit dostávají. Když sečteme různé regionální a národní podpory, zjistíme, že
jsou často podpory v okolních zemích oproti našim čtyřikrát až pětkrát na jeden litr mléka vyšší. Pokud v tomto nedojde ke srovnání, může se stát, že ani první místo v dojivosti nám k přežití nemusí stačit. Takže základ je permanentně mapovat podpory u citlivých komodit u nás a v zemích, které k nám díky otevřenému trhu dodávají výrobky. Nejde jen o samotné podpory, ale také o jejich zdanění a další daňové újmy. Podobně jde také o podmínky, za jakých podpory získáváme. V byrokracii někdy stále dokážeme být i v rámci EU dosti dobří.

Celý rozhovor naleznete zde