PROAGRO s novými silami a novou vizí

PROAGRO s novými silami a novou vizí
Reportáž
14.07.2022

Když se řekne v chovatelské branži PROAGRO Radešínská Svratka, vybaví si asi každý chov českého strakatého. Chov se stále drží na předních příčkách v chovatelských soutěžích a zejména na středisku v Řečici udělaly zootechničky velký posun kupředu. Ředitel se netají novými plány na rekonstrukce stájových objektů - nové vize přišly za ekonomické krize, tedy možná v pravý čas.

Akciová společnost PROAGRO Ra­dešínská Svratka provozuje země­dělskou výrobu na více než 2200 ha v kraji Vysočina. Prokurista a předse­da představenstva společnosti Ing. Ja­roslav Michal charakterizoval fungo­vání společnosti takto: ,,Žijeme tady ze symbiózy chovu skotu a dvou bio­plynových stanic. Naší hlavní činností je kromě získávání mléka především výroba objemných krmiv jak pro skot, tak i pro bioplynové stanice. Ve stře­disku Radešínská Svratka je ustájeno 450 krav a v nedaleké Řečici chováme asi 400 krav. V Pikárci je ustájen mladý skot, zástav a především 700 jalovic." Mléko z Radešínské Svratky putuje do mlékárny v nedaleké Přibyslavi přes odbytové družstvo Střední Čechy. Do­dávka činí asi 20 tisíc litrů denně, což představuje asi sedm milionů litrů za rok. ,,Jakou cenu za tuto komoditu bychom si představovali? Aby cena mléka kopírovala růst nákladů, které přichází k nám, tedy - je to energie, nafta, hnojiva, chemie na ochranu rostlin a další. Takže by se měla pra­videlně zvyšovat na 13, 14 nebo až 16 Kč za litr. Ne, není to přehnané - nejvíce rostou náklady na pohonné hmoty, nakupovaná krmiva, ale poci­ťujeme i tlak zaměstnanců na mzdy. Kalkulaci nákladů samozřejmě ovliv­ňuje cena vlastního obilí - z jakého období jej oceníme," vysvětlil ředitel společnosti aktuální ekonomickou situaci a doplnil, že bioplynové sta­nice jsou pro podnik jistotou v tom, že střediska Radešínská Svratka a Pi­kárec jsou zásobovány vlastní elek­trickou energií...

Celý článek ve formátu pdf zde