V Lípě se zlepšili nejvíce

V Lípě se zlepšili nejvíce
Reportáž
04.12.2020

Mléčná farma Lípa ročně produkuje 3,3 mil. kg mléka od 310 chovaných holštýnských krav. V soutěži Mléčná farma roku byla vyhlášena skokanem roku, tj. ve srovnání s ostatními farmami se meziročně nejvíce zlepšila v šesti základních sledovaných parametrech.


Letošním skokanem roku v „mléčné lize" se stala Zemědělská akciová spo­lečnost Lípa (Havlíčkův Brod) soutěžící v kategorii Holštýn, u které se zlepši­lo všech šest hodnocených ukazatelů a která dosáhla 436 bodů. Mezi roční­ky 2019 a 2020 se u společnosti zkrá­tilo mezidobí z 412 na 404 dní, snížil se průměrný počet somatických buněk z 260 na 204 tis.Jmi. A tím se zlepšilo (zvýšilo) i lineární skóre somatických buněk. Farmě se též zvýšil obsah tuku a bílkovin v mléce, ze 171 na 164 se snížil průměrný laktační den a prů­měrný nádoj se zvýšil z 28, 1 na 37,5 kg. Zeptali jsme se ředitele podniku Ing. Ondřeje Balouna a hlavního zootechnika Miroslava Prchala, jak lze mezi­ročně dosáhnout maximálního zlep­šení zmíněných parametrů.

Celý článek ve formátu pdf zde