Zemědělci se nedělí na velké a malé, ale na dobré a špatné

Zemědělci se nedělí na velké a malé, ale na dobré a špatné
Rozhovor
25.02.2021

Na aktuální otázky týkající se chovu dojeného skotu a soutěže Mléčná farma roku odpovídá předseda Svazu chovatelů českého strakatého skotu a zároveň místopředseda VOD se sídlem Kámeně Marian Bílý, MBA.

Jak se ohlížíte za uplynulým rokem?
V loňském roce byla cena mléka víceméně stabilní, naopak u ceny hovězího masa jsme zaznamenali propad oproti letům předchozím. V roce 2020 jsme měli oslavit 30 let od založení Svazu chovatelů českého strakatého skotu společně s národní výstavou skotu v Radešínské Svratce, kam měli přijet mimo českých zemědělců i chovatelští kolegové ze zahraniční. Bohužel díky okolnostem způsobeným světovou pandemií jsme museli od akce, která měla navazovat na světový kongres fleckvieh, upustit. Mrzí mne, že v minulém roce se neuskutečnila žádná z plánovaných výstav. Chybí mi nejen zdravé soutěžení o nejlepší krávu, ale především setkávání se s chovateli, přátelské posezení, sdílení problémů.

Celý článek čtěte zde