Vyhodnocení soutěže a konference

čtvrtek 19. 3. 2020
Hotel Skalský dvůr

Lísek 52, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Program konference

11:30 – 12:30Registrace a oběd
12:30 – 12:45Zahájení
Ing. Martin Sedláček, Profi Press
12:45 – 13:00Úvod
Ing. Jiří Burdych, MBA, VVS Verměřovice
13:00 – 13:45Mléčné mýty a fakta
prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.; FN a LF UK v H. Králové
13:45 – 15:15Signály reprodukce / okoloporodní období
Dr. Jan Hulsen, CowSignals® Training Company
15:15 – 15:45přestávka
15:45 – 17:00Panelová diskuse českých chovatelů
Ing. Jaroslav Dvořák, ZERAS Radostín nad Oslavou, a.s.
Ing. Jiří Zelenka, ZD Krásná Hora nad Vltavou
Ing. Karel Bednář, ZD Pluhův Žďár
Ing. Jan Jadrníček, Valašské ZOD, družstvo, Zašová
moderátor: prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D, MZLU Brno
17:00 – 18:30Vyhlášení výsledků soutěže
doc. Dr. Ing. Josef Kučera, ČMSCH
19:00 – 21:00Večeře (raut)
21:00 a dáleNeformální diskuse, hudba - JAM MIROSJan Hulsen dokončil svá veterinární studia na Universitě Utrecht v roce 1993. Po několika letech praktické veterinární činnosti se podílel na založení společnosti Vetvice v roce 1997 a o tři roky později pak CowSignals. Spolu s Joep Driessenem rozvíjeli činnosti v oblasti školení chovatelů a poradců dojnic, sepsali mnoho nám známých publikací a uskutečňují četná školení po celém světě. Jan Hulsen se tak po několika letech opět vrací do České republiky.

Pozvánka ke stažení

Přihláška

  • Účast a pohoštění zdarma, nocleh si platí každý sám.

Děkujeme, přihláška byla v pořádku odeslána.
Bohužel, přihláška obsahuje chyby a nebylo možné ji odeslat.